1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym: www.http://rekrutacja.kozow.eu jest Rekrutacja Kozow, Kanaalstraat 57, Noord-Brabant, Netherlands, 5104 AA Dongen, Holandia, NIP268399517B01, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Królestwie Niderlandów.
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.http://rekrutacja.kozow.eu zwanej dalej „Stroną internetową”.
  2. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
  3. Strona ma charakter informacyjny, edukacyjny oraz umożliwia dokonywanie zakupów oraz rejestracji.
  4. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
  5. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.